CodeGym: Trở thành lập trình viên chỉ trong 6 tháng

CodeGym: Trở thành lập trình viên chỉ trong 6 tháng

Với mô hình đào tạo lập trình viên thực chiến, CodeGym đang dần định hình được hướng đi riêng cho mình. Mô hình đào tạo khác biệt Mong muốn đào tạo được học viên cách nhanh chóng, hiệu quả, CodeGym chọn cho mình hướng đi hoàn toàn khác biệt với các cách đào tạo thông...