[Học nghề] Chia sẻ những gì đã học

[Học nghề] Chia sẻ những gì đã học

([Học nghề] Chia sẻ những gì đã học) – Một tâm hồn rộng lượng sẽ mang đến nhiều may mắn. Hãy nhìn vào những người may mắn nhất xung quanh bạn, những người bạn ghen tị, những người dường như luôn được số phận dành cho những gì tốt đẹp nhất. Họ làm thế nào mà...
[Học nghề] Tạo các vòng lặp phản hồi

[Học nghề] Tạo các vòng lặp phản hồi

Chúng ta trong ngành công nghiệp phần mềm làm việc với một sản phẩm ít nhiều là không nhìn thấy được, nhưng sự vô hình này chỉ làm tăng nhu cầu của chúng ta về các thông tin phản hồi. – Jerry Weinberg trong Project Retropsectives của Norm Kerth. (Tạo các vòng...
[Học nghề] Ghi lại những gì đã học

[Học nghề] Ghi lại những gì đã học

Bạn cũng không nên đánh giá thấp sức mạnh của việc viết lách… .Bạn có thể mất đi chí hướng lớn của mình. Nhưng viết lách cho phép bạn lùi lại và suy nghĩ thông suốt một vấn đề. Thậm chí bài diễn văn huênh hoang rỗng tuếch và giận dữ nhất cũng buộc nhà văn phải...
[Học nghề] Sử dụng nguồn

[Học nghề] Sử dụng nguồn

Cách tốt nhất để chuẩn bị làm một người lập trình là viết các chương trình, và nghiên cứu các chương trình tuyệt vời mà những người khác đã viết ra. Trong trường hợp của tôi, tôi đã đi đến thùng rác tại Trung tâm Khoa học Máy tính và tìm ra danh sách các hệ điều hành...
Thợ lành nghề #22: Trừng mắt (SMCRemote – phần 12)

Thợ lành nghề #22: Trừng mắt (SMCRemote – phần 12)

Jean muốn tôi đi theo với bà ấy vào phòng đợi cho người hướng dẫn, nhưng tôi cần làm đầu óc mình thoải mái. Vậy nên, tôi đã cáo lỗi và đi ra chỗ đài quan sát hình cầu. Quả cầu sao như một dải màu sọc rực rỡ trải dọc trên nền trời. Đó là một đồng tâm với con tàu của...