Hơn 100 học viên gia nhập CodeGym vào tháng 05/2023

Hơn 100 học viên gia nhập CodeGym vào tháng 05/2023

Tháng 05 vừa qua, hơn 100 học viên gia nhập CodeGym để bắt đầu theo đuổi sự nghiệp lập trình viên. Từ chưa biết gì về lập trình, với những xuất phát điểm khác nhau như: kỹ sư, kế toán, kinh doanh, nghề tự do,… , các học viên lựa chọn CodeGym để bắt đầu sự nghiệp...