Kiểm thử hộp trắng là gì? Các kỹ thuật kiểm thử hộp trắng

Kiểm thử hộp trắng là gì? Các kỹ thuật kiểm thử hộp trắng

Kiểm thử hộp trắng là một trong những loại kiểm thử được dùng trong các loại kiểm thử tự động. Và đây cũng là một trong những thành phần không thể thiếu trong quy trình kiểm thử và trong vòng đời phát triển phần mềm. Tuy nhiên để hiểu rõ hơn về khái niệm, cách sử dụng...
Tester cần học những gì?

Tester cần học những gì?

Tester cần học những gì? Những kỹ thuật mà tester cần phải học để trở thành một người kiểm thử phần mềm giỏi trong tương lai. Quá trình học tester tại các trung tâm là không quá dài. Tuy nhiên để trau dồi thêm kiến thức cho bản thân bạn cũng cần một quá trình dài để...