Học lập trình PHP nâng cao (phần 5)

Học lập trình PHP nâng cao (phần 5)

Bài 12: Lớp trừu tượng abstract trong PHP OOP 1. Lớp trừu tượng abstract Nếu bạn đã từng học qua lập trình hướng đối tượng một ngôn ngữ bất kỳ khác như C++, Java thì abstract khá quen thuộc và trong PHP đây cũng là một tính chất của lập trình hướng đối tượng. Nhưng nó...
Học lập trình php nâng cao phần 4

Học lập trình php nâng cao phần 4

Bài 09: Tính đa hình ở trong lập trình hướng đối tượng PHP Ở trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một tính chất nữa trong lập trình hướng đối tượng đó là tính đa hình. Nội dung chính 1. Tính đa hình là gì? Vậy ở đây bản chất của tính đa hình là gì? 2. Ví dụ tính đa...
Học lập trình php nâng cao phần 3

Học lập trình php nâng cao phần 3

Bài 06: Các mức truy cập private protected và public Trong tính kế thừa tất cả các thuộc tính và phương thức của lớp cha đều sử dụng được ở lớp con. Nhưng thực tế có những thuộc tính và phương thức ở lớp cha không muốn lớp con có thể truy cập vào. Cũng như ở lớp con,...
Học lập trình PHP nâng cao – Phần 2

Học lập trình PHP nâng cao – Phần 2

Bài 03: Các Lớp – thuộc tính – phương thức của đối tượng Ở phần trước các bạn đã biết được định nghĩa lập trình hướng đối tượng. Nhưng chỉ nói ở mức độ lý thuyết chứ chưa thấy đụng đến code. Bài này bắt đầu sử dụng code để tạo các đối tượng thông qua class...
Học lập trình PHP nâng cao phần 1

Học lập trình PHP nâng cao phần 1

Mở đầu Sau khi mà bạn đã có nền tảng kỹ thuật lập trình PHP căn bản. Thì bạn hãy tự mình làm một Project bằng PHP thuần. Nghĩa là bạn sẽ sử dụng tất cả kiến thức căn bản để hiểu nguyên lý tạo một website. Lúc này bước tiếp theo của bạn là học lập trình PHP nâng cao....