Bước đầu các bạn đã được làm quen – giao lưu cùng nhau – tập trung lắng nghe về định hướng nghề lập trình, lộ trình chi tiết con đường trở thành 1 lập trình viên chuyên nghiệp sẽ gặp phải những rào cản, khó khăn nào, thông qua những chia sẻ thiết thực của GĐ trung tâm anh Nguyễn Hữu Anh Khoa.

Với những trải nghiệm mới, một hành trình mới chắc chắn sẽ mang đến cho các bạn nhiều kinh nghiệm và kĩ năng chuyên nghiệp để sau 6 tháng có thể “chiến đấu” với thị trường Công nghệ thông tin trên khắp cả nước

Một số hình ảnh buổi khai giảng: