Doanh nghiệp thăm CodeGym

Ngày 27/10 vừa qua, CodeGym Đà Nẵng vinh dự được đón tiếp đại diện của 5 doanh nghiệp đến từ Nhật Bản trong chuyến thăm CodeGym Đà Nẵng: Đại diện từ DN NecScat, CTO từ DN Iy-Retech, Đại diện từ DN UnGate, CTO từ DN Libenri, Đại diện từ DN Innocent Green.

Doanh nghiệp thăm CodeGym

Đây đều là các doanh nghiệp đang phát triển mạnh trong lĩnh vực Công nghệ thông tin tại Nhật Bản nói riêng và khu vực châu Á.

Cũng trong chuyến thăm, đại diện của các doanh nghiệp đã thể hiện sự ấn tượng tích cực đối với môi trường làm việc, cơ sở vật chất và năng lực của đội ngũ CodeGym Đà Nẵng.

Doanh nghiệp thăm CodeGym

Tại buổi gặp mặt trong chuyến thăm CodeGym Đà Nẵng, Ban điều hành của CodeGym Đà Nẵng và Đại diện của các Doanh nghiệp đã cùng thảo luận, chia sẻ về mong muốn hợp tác lâu dài, hỗ trợ lẫn nhau trong việc tuyển dụng và đào tạo. Cùng với đó là sự hỗ trợ, đồng hành trong các hoạt động, sự kiện của các bên trong thời gian sắp tới.

Doanh nghiệp thăm CodeGym
Hi vọng rằng trong tương lai sắp tới, trong tương lai sẽ có nhiều cơ hội hợp tác hơn giữa CodeGym và các Doanh nghiệp từ Nhật Bản và có thể tiến tới sự hợp tác phát triển sẽ tạo ra nhiều cơ hội và lợi ích tốt đẹp, mở ra tương lai phát triển bền vững cho cả đôi bên và cho các học viên của CodeGym.