Chung kết cuộc thi Innovative Generation 2021 (IG 2021): Tuổi trẻ chinh phục CNTT dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 21/08/2021 tại Phòng họp tầng 2, tòa nhà Hiệu bộ, đường Điện Biên Phủ, Đông Hà, Quảng Trị, với 6 giải thưởng từ Ban tổ chức và các nhà tài trợ, tổng giá trị lên tới 150 triệu đồng.

Exit mobile version