[CodeGym’s tutorial video] Bài 1.22: Câu lệnh JOIN

Trong video này chúng ta sẽ tìm hiểu về câu lệnh JOIN. Đây là câu lệnh quan trọng và sử dung nhiều khi truy vấn dữ liệu từ các bảng có liên quan đến nhau.

Mục tiêu

  • Nhận biết được các loại câu lệnh JOIN
  • Sử dụng được các câu lệnh JOIN
  • JOIN được dữ liệu từ nhiều bảng

Đăng ký nhận bộ tài liệu học Java tại đây

Xem thêm: Java Coding Bootcamp là gì? Tổng quan về Java Coding Bootcamp

Exit mobile version