[CodeGym’s tutorial video] Bài 1.19: CRUD

Trong bài 1.19 này chúng ta sẽ tìm hiểu về các thao tác rất quan trọng và phổ biến trong hầu hết các ứng dụng phần mềm đó là các thao tác liên quan đến quản lý dữ liệu. Chúng ta thường nói đến thuật ngữ CRUD để nói đến những thao tác này.

Mục tiêu:

  • Trình bày được các thao tác CRUD
  • Thực hiện các thao tác CRUD

 

Đăng ký nhận bộ tài liệu học Java tại đây

Xem thêm: Java Coding Bootcamp là gì? Tổng quan về Java Coding Bootcamp

Exit mobile version