[CodeGym’s tutorial video] Bài 1.18: Khởi tạo cơ sở dữ liệu

Trong bài 1.18: này chúng ta sẽ tìm hiểu về khởi tạo cơ sở dữ liệu trong thực tế

Mục tiêu

  • Trình bày được các ràng buộc trong CSDL
  • Trình bày được ý nghĩa của khóa chính
  • Tạo được khóa chính trong một bảng
  • Tạo được khóa ngoại trong 1 bảng
  • Sử dụng được các kiểu dữ liệu cơ bản của MySQL

Đăng ký nhận bộ tài liệu học Java tại đây

Xem thêm: Java Coding Bootcamp là gì? Tổng quan về Java Coding Bootcamp

Exit mobile version