[CodeGym’s tutorial video] Bài 1.17: Thiết kế cơ sở dữ liệu

Trong bài 1.17 này chúng ta sẽ tìm hiểu về thiết kế cơ sở dữ liệu.

Mục tiêu

  • Trình bày được mục đích của việc thiết kế cơ sở dữ liệu
  • Mô tả được các bước để thiết kế cơ sở dữ liệu
  • Thiết kế được cơ sở dữ liệu đơn giản

Đăng ký nhận bộ tài liệu học Java tại đây

Xem thêm: Java Coding Bootcamp là gì? Tổng quan về Java Coding Bootcamp

Exit mobile version