Chúng ta tiếp tục ôn tập về. Database – MySql. Phần này thì chúng ta cũng học được những phần khá cơ bản khi học ở CodeGym nên câu hỏi về phần này cũng không có nhiều. Kiến thức của phần này cũng khá ít nên blog này mình sẽ nói về kiến thức chứ không phải dạng câu hỏi như những blog trước nữa.

 1. Select * from _table; – để lấy dữ liệu
 2. UPDATE TEN_BANG
  SET cot1 = gtri1, cot2 = gtri2…., cotN = gtriN
  WHERE [DIEU_KIEN]; – để cập nhật những bản ghi thỏa mãn điều kiện tại where
 3. INSERT INTO TEN_BANG (cot1, cot2, cot3,…cotN) VALUES (gia_tri1, gia_tri2, gia_tri3,…gia_triN); – để thêm bản ghi
 4. DELETE FROM ten_bang WHERE [dieu_kien]; – xóa các bản ghi thỏa mãn điều kiện tại where
 5. DROP TABLE ten_bang; – xóa bảng
 6. Các mệnh đề để lọc dữ liệu hay sử dụng nhất là: where, having, group by, join
 7. Where để đặt điều kiện cho cột
 8. Having để đặt điều kiện cho hàm
 9. Group by để nhóm các bản ghi theo 1 tiêu chí chung nào đó
 10. Truncate và delete khác nhau lớn nhất ở chỗ là truncate chỉ có thể xóa dữ liệu cả bảng nhưng không ghi lại dòng log. Còn delete thì có thể xóa dữ liệu cả bảng hoặc bản ghi và có ghi lại log.

Trên đây là những kiến thức cơ bản khi chúng ta tìm hiểu về Database – MySql. Đối với những Fresher hay Junior thì nắm vững được những kiến thức này là khá oke rồi đó. Blog tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về framework quan trọng nhất trong khóa học Java đó là Spring nhé.

Author: Nguyễn Minh Quân

Đăng ký nhận bộ tài liệu kỹ năng dành cho lập trình viên (video hướng dẫn + slide) tại đây

Tìm hiểu thêm về mô hình Coding Bootcamp tại đây


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.