[CodeGym’s tutorial video] Bài 1.13: Clean Code

Trong bài 1.13: Clean Code này chúng ta sẽ tìm hiểu về một khái niệm rất quan trọng đối với các lập trình viên đó là Clean Code. Clean Code là cách để các lập trình viên đảm bảo đảm bảo được mã nguồn có chất lượng tốt nhất giúp ích cho việc cộng tác và thay đổi trong nhóm, mở rộng sản phẩm 1 cách tốt nhất.

Mục tiêu:

  • Trình bày được Clean Code
  • Trình bày được các tiêu chí cốt lõi của Clean Code
  • Nhận diện được các mã nguồn bẩn cơ bản

 

Đăng ký nhận bộ tài liệu học Java tại đây

Xem thêm: Java Coding Bootcamp là gì? Tổng quan về Java Coding Bootcamp

Exit mobile version