[CodeGym’s tutorial video] Bài 1.14: Refactoring

Trong bài 1.14: Refactoring lần này chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm tái cấu trúc mã nguồn và các kỹ thuật tái cấu trúc mã nguồn thông dụng. Đây là các kỹ thuật rất quan trọng để có được mã nguồn tốt.

Mục tiêu:

  • Trình bày được khái niệm tái cấu trúc mã nguồn
  • Thực hiện được kỹ thuật đổi tên biến – Thực hiện được kỹ thuật đổi tên phương thức
  • Thực hiện được kỹ thuật tách biến
  • Thực hiện được kỹ thuật tách hằng
  • Thực hiện được kỹ thuật tách phương thức

 

Đăng ký nhận bộ tài liệu học Java tại đây

Xem thêm: Java Coding Bootcamp là gì? Tổng quan về Java Coding Bootcamp

Exit mobile version