[CodeGym’s Tutorial Video] Bài 1.9: Thiết kế hướng đối tượng

Bài 1.9: Thiết kế hướng đối tượng này chúng ta sẽ tìm hiểu về 1 số nguyên lý liên quan đến thiết kế hướng đối tượng

 

Mục tiêu:

  • Trình bày được ý nghĩa của Cohesion
  • Trình bày được ý nghĩa của Consistency
  • Trình bày được ý nghĩa của Encapsulation
  • Trình bày được ý nghĩa của Clarity
  • Lựa chọn phù hợp giữa Inheritance và Aggregation
  • Lựa chọn phù hợp giữa Abstract Class và Interface

 

Đăng ký nhận bộ tài liệu học Java tại đây

Xem thêm: Java Coding Bootcamp là gì? Tổng quan về Java Coding Bootcamp

Exit mobile version