[CodeGym’s Tutorial Video] Bài 1.7: Ghi đè phương thức

Bài 1.7 này chúng ta sẽ tìm hiểu về Method Overriding

Mục tiêu:

  • Trình bày được cơ chế ghi đè phương thức (method overriding)
  • Trình bày được phương thức toString() của lớp Object
  • Trình bày được khái niệm đa hình (Polymophism)

Đăng ký nhận bộ tài liệu học Java tại đây

Xem thêm: Java Coding Bootcamp là gì? Tổng quan về Java Coding Bootcamp

Exit mobile version