Mục tiêu

Luyện tập sử dụng pseudo-code và Flowchart để mô tả giải thuật có sử dụng cấu trúc điều kiện.

Mô tả- thuật toán game đoán số

Trong phần này, chúng ta sẽ luyện tập việc sử dụng Pseudo-code và Flowchart để mô tả thuật toán game đoán số đơn giản. Các bước hoạt động của game này như sau:

 1. Máy tính sẽ chọn ra một số ngẫu nhiên trong khoảng từ 0 đến 9
 2. Người dùng sẽ đoán xem máy tính đã chọn số nào bằng cách nhập vào hộp thoại
 3. Máy tính sẽ trả lời là đúng hay không.

Hãy sử dụng bút và giấy để viết các giải thuật, sau đó chụp ảnh màn hình và nộp lên bài thực hành này trên CodeGymX.

Hướng dẫn thực hiện

Pseudo-code:

Begin
 N là số được sinh số ngẫu nhiên trong khoảng 0-9
 Nhập vào M
 IF (N==M)
  Display "Dự đoán đúng"     
 ELSE       
  Display "Dự đoán sai" 
End

Lưu đồ:

Trên đây CodeGym đã hướng dẫn bạn sử dụng Pseudo-code và Flowchart để mô tả giải thuật có sử dụng cấu trúc điều kiện . Hãy chụp ảnh màn hình và nộp bài thực hành của bạn trên CodeGymX để cùng nhau luyện tập nhé!

Xem thêm: [Thực hành] Thuật toán chuyển đổi nhiệt độ

Exit mobile version