CodeGym Đà Nẵng trên VTV8. Với mô hình đào tạo lập trình hiện đại: Coding bootcamp, tầm nhìn 2021 CodeGym Đà Nẵng sẽ cung cấp 1000 nhân lực lập trình viên cho Đà Nẵng.

Xem video Bản tin tại Đài truyền hình VTV8 tại đây!

Đăng ký nhận tài liệu “Sổ tay lập trình”

Xem thêm các tin tức, sự kiện của CodeGym!