Đà Nẵng: Ra mắt ‘Trại huấn luyện lập trình’ – Coding Bootcamp

Cty CP CodeGym Việt Nam hôm 23-11 chính thức công bố ra mắt mô hình cung cấp nhân lực công nghệ thông tin siêu tốc cho thị trường Đà Nẵng với tên gọi Coding Bootcamp. Với thời gian 20 tuần, thông qua chương trình đào tạo nghề nhanh, cường độ cao, sát yêu cầu thực tế, người học có thể trở thành lập trình viên chuyên nghiệp và đi làm tại các doanh nghiệp.

Xem thêm bài viết trên Báo Mới tại đây!

Tìm hiểu thông tin chi tiết về Coding Bootcamp!