Đà Nẵng ra mắt Coding Bootcamp – Mô hình cung cấp nhân lực Công nghệ thông tin siêu tốc. Với Coding Bootcamp, CodeGym Đà Nẵng sẽ cung cấp 1000 nhân lực lập trình cho TP.Đà Nẵng tầm nhìn đến năm 2021.

Xem thêm Bài đăng trên Báo Việt Nam hội nhập tại đây!

Đăng ký nhận tài liệu “Sổ tay lập trình”!

Theo dõi tin tức, sự kiện của CodeGym tại đây!


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.