Coding Bootcamp: Lời giải cho bài toán nhân lực CNTT _ Nguyễn Khắc Nhật (Đồng sáng lập CodeGym). Xem bài viết trên Báo Khoa học và Phát triển tại đây.