Java trên 2 trang giấy là tài liệu học Java miễn phí, tóm tắt các nội dung cơ bản mà một người mới bắt đầu học Java cần biết. Đây không phải là một tài liệu mô tả chi tiết các thành phần của ngôn ngữ Java, nhưng nó lại rất hữu ích để các lập trình viên còn non nớt sử dụng để tổng hợp lại các kiến thức mình mới học được.

Tham khảo thêm: Học lập trình java tại CodeGym

Các nội dung trong tài liệu học Java miễn phí này bao gồm:

  1. Chú thích trong Java
  2. Định danh/Đặt tên
  3. Phân loại biến
  4. Các kiểu dữ liệu nguyên thủy (cơ sở)
  5. Biểu thức, Toán tử
  6. Cấu trúc điều kiện lặp
  7. Ngoại lệ (Exception)
  8. String và StringBuilder
  9. Mảng
  10. Scanner và Nhập/Xuất với tệp tin

Có thể tải tài liệu học Java miễn phí ở form dưới đây: