Sáng ngày 10/7, CodeGym Career vui mừng chào đón những học viên khoá thứ 3 đến tham gia buổi Orientation và chính thức làm việc tại CodeGym. Học viên khoá 3 chủ yếu đến từ công ty đối tác của CodeGym là Nal Group trong chương trình đào tạo Fresher cho Doanh nghiệp. Chỉ mới đi vào hoạt động được 3 tháng, tuy nhiên CodeGym đã dành được sự tin tưởng từ các đối tác là các Doanh nghiệp về CNTT, liên tục gửi các nhân viên mới sang CodeGym để đào tạo về kỹ năng lập trình và các kỹ năng học tập khác.

Anh Nguyễn Khắc Nhật- Giám đốc CodeGym trong buổi Orientation với học viên khoá 3

Điểm khác biệt của CodeGym là phối hợp với Doanh nghiệp để tạo ra một bộ Outcome các kỹ năng mà Doanh nghiệp cần ở một lập trình viên nên thời gian học tại CodeGym ngắn do chỉ dạy những kỹ năng mà Doanh nghiệp cần, học viên ra đều có thể làm được việc ngay. Học viên tham gia học tại CodeGym sẽ được đào tạo kỹ năng học tập của thế kỷ 21, tạo thói quen liên tục học tập để nâng cao tay nghề tạo ra sự khác biệt của học viên CodeGym với các trung tâm đào tạo lập trình khác.

Học viên CodeGym Career sẽ tham gia học tập từ 2,5 đến 6 tháng, tuần đầu sẽ là tuần học các kỹ năng và định hướng làm việc tại CodeGym.

Theo Nguyễn Hằng,


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.